Category: interviews

De betekenis gaat het werk vooruit: interview met Just Quist

Just Quist, schilderij 2018, M4gastateliers, Saskia Monshouwer

Via het bekijken van de werken, het bekijken van de installatie-achtige presentaties en gesprekken met de kunstenaar probeer ik me een beeld te vormen van zijn werk. Het gaat om werken die zowel autonoom als samengesteld en betrokken zijn, zowel formeel in de betekenis van een zoektocht en omgang met de fundamenten van beeld, als persoonlijk en begeesterd. Of het nu gaat over het werk van hardboard of staal met hun heldere vormen en enigmatische incisies, of over de gefragmenteerde presentaties zoals Deschilderhetwerkhetatelier in Ceasuur in Zeeland (2013) en René Joffe bij Juliette Jongma in Amsterdam (2014) of over de prachtige titels zoals Centripetal Moiré (2012) en There is nothing there to save the organisers (2013), zijn werk roept vragen op. … Wat zijn de elementen waaruit het werk van Just Ouist bestaat?

Read more »

Een interview met Remy Jungerman

Remy Jungerman

Hoeveel van de omgeving waarin je woont en opgroeit komt uiteindelijk in een kunstwerk terecht dat je waarschijnlijk pas veel later maakt? Welke elementen kies je? Wat komt wellicht zonder bewuste gedachtegang in je werk tot uiting? Wat voeg je eventueel veel later toe? Het zijn wezenlijke vragen in de beeldende kunst, hoewel het niet altijd even duidelijk is of je ook een antwoord krijgt. Karel van het Reve stond er om bekend dat hij het nut van alle biografische gegevens bestreed. En wat Van het Reve met het pseudo-freudiaanse had, zou ook wel een voor het hedendaagse culturele perspectief kunnen gelden. Tegenwoordig is iedereen gericht op de culturele identiteit, maar is je culturele achtergrond in de beeldende kunst werkelijk zaligmakend?
Deze vragen gaan als een kritische aantekening vooraf aan het interview met Remy Jungerman. Zijn werk wordt meestal vanzelfsprekend in het kader van vragen over de Surinaamse en Nederlandse culturele identiteit geplaatst. Dit interview, dat min of meer toevallig samenvalt met de presentatie van een grote installatie ‘Crossing Water’ in het Gemeente Museum in Den Haag (opening op 11 april) probeert die veronderstellingen te nuanceren.

Read more »