Presentation by Ismini Christakopoulou and Lecture by Esther Venrooy

The Room I live in. Saturday April 22th, from 3 – 5 PM | M4gastatelier (open from 2 PM)
M4gastatelier | Da Costakade 158-4.
Ismini Christakopoulou will present her work and give a tour. Esther Venrooy will talk about Audio topography and the interaction of sound, space and medium
Moderator: Saskia Monshouwer

IsminiChristapopoulouM41
Continue reading »

Presentatie door Ismini Christakopoulou en lezing van Esther Venrooy

The Room I live in – Zaterdag 22 april van 15.00 uur – 17.00 uur | M4gastatelier (open vanaf 14.00 uur)
Presentatie ter afsluiting van de residency van Ismini Christakopoulou in M4gastatelier. Esther Venrooy spreekt over Audio topography en de interactie van geluid ruimte en medium

Moderator: Saskia Monshouwer

IsminiChristapopoulouM41
Continue reading »

Werkplaatsen – Monsterlijk goed!

over de opening van Beeldenstorm en Daglicht in Eindhoven & de expositie Monsters van Wasco in WGKunst. Tijdens de viering van de fusie tussen Beeldenstorm, een werkplaats voor brons gieten en glasblazen in Eindhoven en Daglicht, het grafisch atelier in »

PosterMonsters
Continue reading »

Lorelinde Verhees en Wineke Gartz in P/////AKT

Ik had de expositie van Lorelinde Verhees bij P////AKT nog niet gezien. Dus wat het bezoek aan de VJ-performance van Wineke Gartz een twee-in-een ervaring. Eerst rustig de exposities bekijken, daarna de dia’s en klankbeelden van Gartz. Zij was uitgenodigd door Verhees en de kunstenaars hebben uitvoerig over de overeenkomsten in hun werk gesproken, wat je goed kon merken. De performance was niet, zoals gebruikelijk, een activiteit ter opluistering van een expositie. Expositie en performance sloten op elkaar aan, becommentariëren elkaar, reflecteren op elkaars beelden en de onderliggende systemen. De mogelijke thema’s en motieven hebben daar baat bij. Zij groeien – worden volwassener en groter – én worden uitgediept. Mooi.

Expositie P/////AKT maart-april 2017
Continue reading »

Een ui – Eva Klee & Caren van Herwaarden bij Galerie Lutz

Het is misschien wat vreemd om de opening van een tentoonstelling van twee kunstenaars met het werk van een derde te beginnen, maar ik kwam er niet onderuit. Het werk van Caren van Herwaarden en Eva Klee is zo verschillend dat ik naar een bemiddelaar zocht. Ik meen die in het handschoenenpaar van Meret Oppenheim te hebben gevonden. Deze handschoenen laten iets zien van waar het volgens Van Herwaarden eigenlijk mee begon: Haar behoefte om onder de huid te kijken naar het binnenste van een mens, naar botten, spieren, bloedvaten en vlees. Kortom, anatomie á la Rembrandt. Aan het plafond van de wonderkamer van zijn rijke koopmanswoning in het centrum van Amsterdam hangt boven de penningen, exotische dieren en koralen aan een draadje het afgietsel van een gevilde kuit. Je ziet de spieren en de pezen van de enkel en de voet. Je ziet het bot. Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling van
Eva Klee – Caren van Herwaarden

MeretOppenheim
Continue reading »

THE ADMIRER AND THE ADMIRED Jean-Baptiste Maitre & Dina Danish

‘The Admirer and the Admired…’ reveals the results of the research into the functioning of museum display. The exhibition has been exhibited twice before: at the Raum Tyson in Cologne and at the Institute of Art History at the Ludwig Maximilian University in Munich (LMU). It is the first time the two artists have created a work together. Their starting point was a common interest, namely museums and the way in which museum objects are displayed.

Jean-Baptiste Maitre Dina Danish 1
Continue reading »

Patterns that Connect; de stelligheid van performances

Performances zijn op dit moment bijzonder populair en ik heb er de afgelopen maanden nogal wat bezocht. Mijn interesse was ook ingegeven door eigen belang. In het kader van Thinking Sense had ik samen met Save the Loom een workshopprogramma en ik vond dat ik mijn kennis over workshops, lezingen en performances moest uitbreiden. Lezingen en workshops hebben in het academische en educatieve bereik natuurlijk een eigen bestaansrecht en betekenis, zoals voorstellingen in de wereld van theater en dans. Performances in de beeldende kunst maken van al die mogelijkheden gebruik en meer. Voor dat meer ga ik bij mijn recente ervaringen te rade: Performances met PollakVanBekkum, Wil Holder, Riet van Wijnen en Jeremiah Day.

EllenDeBruineJeremiahDaydec2016-05
Continue reading »

Goede start nieuw seizoen PuntWG met Jean-Baptiste Maitre en Dina Danish

The Admirer and the Admired … toont het resultaat van een onderzoek naar het functioneren van museumdisplay. De expositie was twee keer eerder te zien: in Tyson Raum in Keulen en in het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Ludwich Maximilan Universiteit in München (LMU). Het is de eerste keer dat de twee kunstenaars een werk samen maken. Hun uitgangspunt was een gemeenschappelijke interesse, namelijk musea en de manier waarop museale objecten worden uitgestald. Een interview

Jean-Baptiste Maitre Dina Danish 1
Continue reading »

EEN NIEUWE DAG #1 voor onze natie

EEN NIEUWE DAG startte in 2014 met een publicatie in de vorm van een tabloid (nummer 0), dat speciaal voor de zomertentoonstelling ‘BEAUTY IS FOR FREE’ in Galerie Nouvelles Images door Jan van der Pol werd samengesteld. Nu is het moment verder te gaan met een programma dat vier jaar gaat bestrijken. Ieder jaar zullen twee publicaties verschijnen; in zeer uiteenlopende vorm, met zeer uiteenlopende inhoud.

LOGOeenNieuwDag
Continue reading »

Marc Raven bij Bradwolff: FRAGMENTEN

Het werk van Marc Raven zie ik voor het eerst bij Galerie Bradwolff in Amsterdam Oost waar hij een solo heeft. Het werk verwondert: kleine stukken hout, circa 25 centimeter hoog, die aan alle kanten onder de verf zitten. Ze hebben een korst vol druipers en spatten. Het oppervlak is volledig met meerdere lagen verf bedekt, als een jas vol gaten. Dat maakt het werk tot een object, dat in zeker opzicht onooglijk, maar ook bijzonder mooi en specifiek (als een gedicht van Ponge). Het raakt. Niet zomaar omdat het in een grote ruimte die zich galerie noemt tegen een witte wand hangt – een vorm van presenteren die als je de regel van Marcel Duchamps urinoir eendimensionaal toepast ervoor zorgt dat ‘een heel gewoon voorwerp kunst wordt’ – maar omdat het is, aandacht opeist. Het verandert de ruimte verandert in plaats van omgekeerd. Ik besluit hem op zijn atelier te bezoeken…

site_marc_raven
Continue reading »