Less overt forms of tyranny: Rune Peitersen en Vilém Flusser in Den Haag

Internet is een vreemde plek; Het is een medium waarop wij dagelijks miljoenen teksten en beelden plaatsen, video’s, foto’s, ad random beelden van bewakingscamera’s, selfies, registraties van vergaderingen, colleges…Een veelheid aan informatie waardoor de plek in zeker opzicht een spiegel van de bestaande wereld wordt. Maar de grote administrator – internet als communicatiemiddel, een archief, medium én netwerk is ook anders, misschien zelfs meer. Het is door de verzamelde gegeven ook een producent van nieuwe kennis – opgedaan uit de combinatie van de achterliggende digitale informatie; een terrein vol sporen die door de juiste tracker als patronen worden opgevat; Het is … Wat internet is staat nog even terzijde. Ik kom straks nog op terug, als ik de expositie Without firm ground over Vilém Flusser bij West in Den Haag bespreek, die ik aansluitend bezocht. Nu eerst Rune Peitersen.