Category: recensies

Sarah van Lamsweerde op de beeldenzolder van het Allard Pierson Museum

Het is erg warm als ik in het Allard Piersonmuseum in Amsterdam wacht tot de performance Cast Witnesses van de Belgische kunstenaar Sarah van Lamsweerde zal beginnen. Een klein gezelschap staat bij de balie van het museum voor archeologie. Het museum is gevestigd in het gebouw waar ooit de Nederlandse Bank gevestigd was. Beneden in de kelder bevindt zich nog de enorme kluis – er liggen nu collectieonderdelen opgeslagen. Straks zullen we naar boven gaan, waar op zolder de collectie gipsen beelden wordt bewaard. Toen ik deze beelden voor de allereerste keer zag was ik overweldigd, door het formaat en de onderwerpen die zij uitbeelden. Inmiddels wordt er vrij regelmatig aandacht aan besteed. Toch is de aanleiding weer bijzonder. Van Lamsweerde gebruikt de objecten voor een onderzoek naar tastzin.

676ba1c13105f02d4c0683e5717b885c
Continue reading »

Radicale vernieuwing in het Cobra Museum voor Moderne Kunst

Ik ben op de opening van de expositie Radicale – Sociale – Animale – Talen in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Een grote centrale tentoonstelling die op de collectie Cobra kunst waar het museum zijn bestaan aan dankt gebaseerd is. Niet alleen de poëzie de geluidsinstallatie van Maria Barnas, een door de lucht vliegende speaker verpakt in een zwarte pluizige plopkap, scheppen verwarring. De titel van de expositie en de vormgeving van de uitnodiging en teksten doen dat ook. Waar zijn de vertrouwde compacte Cobra-vormen? Hun altijd ‘krachtig’ genoemde penseelstreken? Wat ik zie is ijler en conceptueler. Het museum vertelt nieuw verhaal.

cobra-long-web-2
Continue reading »

Iets meer anarchie voor LFMC in CBK Zuidoost

Al ik de expositie van LFMC in het CBK in de Bijlmer bekijk, komt die kennis over deze discussie van pas. Het is een bijzondere tentoonstelling, waar ik eerst wellicht met enige verbazing naar kijk, maar naarmate ik langer in de ruimte verblijf meer van geniet. Het is namelijk nodig om de expositie te ‘lezen’. Daarmee bedoel ik niet dat je perse alle wandteksten gelezen moet hebben voordat je de tentoonstelling begrijpt, maar wel dat je de verschillende werken goed moet bekijken en met elkaar verbinden. De tentoonstelling is namelijk wel door verschillende mensen gemaakt, te weten de LFMC (Lowrey Foley McClane) leden: Atlynn Vrolijk, Brian Elstak, Dionne Verwey, Giuseppe du Crocq, Ramon “Hayzee” Slager, Isabel Berenos, Joya Mooi, Kai de Bies, MAC&MEE, Mounir Raji, Senna Gourdou, Sharon Jane Dompig, Vanity Wezer en Vera Schipaanboord, maar vertelt één verhaal. Het verhaal van een buurt en vier helden.

CBKmei2017LFMC-24
Continue reading »

Werkplaatsen – Monsterlijk goed!

over de opening van Beeldenstorm en Daglicht in Eindhoven & de expositie Monsters van Wasco in WGKunst. Tijdens de viering van de fusie tussen Beeldenstorm, een werkplaats voor brons gieten en glasblazen in Eindhoven en Daglicht, het grafisch atelier in »

PosterMonsters
Continue reading »

Lorelinde Verhees en Wineke Gartz in P/////AKT

Ik had de expositie van Lorelinde Verhees bij P////AKT nog niet gezien. Dus wat het bezoek aan de VJ-performance van Wineke Gartz een twee-in-een ervaring. Eerst rustig de exposities bekijken, daarna de dia’s en klankbeelden van Gartz. Zij was uitgenodigd door Verhees en de kunstenaars hebben uitvoerig over de overeenkomsten in hun werk gesproken, wat je goed kon merken. De performance was niet, zoals gebruikelijk, een activiteit ter opluistering van een expositie. Expositie en performance sloten op elkaar aan, becommentariëren elkaar, reflecteren op elkaars beelden en de onderliggende systemen. De mogelijke thema’s en motieven hebben daar baat bij. Zij groeien – worden volwassener en groter – én worden uitgediept. Mooi.

Expositie P/////AKT maart-april 2017
Continue reading »

THE ADMIRER AND THE ADMIRED Jean-Baptiste Maitre & Dina Danish

‘The Admirer and the Admired…’ reveals the results of the research into the functioning of museum display. The exhibition has been exhibited twice before: at the Raum Tyson in Cologne and at the Institute of Art History at the Ludwig Maximilian University in Munich (LMU). It is the first time the two artists have created a work together. Their starting point was a common interest, namely museums and the way in which museum objects are displayed.

logo-puntwg1
Continue reading »

Patterns that Connect; de stelligheid van performances

Performances zijn op dit moment bijzonder populair en ik heb er de afgelopen maanden nogal wat bezocht. Mijn interesse was ook ingegeven door eigen belang. In het kader van Thinking Sense had ik samen met Save the Loom een workshopprogramma en ik vond dat ik mijn kennis over workshops, lezingen en performances moest uitbreiden. Lezingen en workshops hebben in het academische en educatieve bereik natuurlijk een eigen bestaansrecht en betekenis, zoals voorstellingen in de wereld van theater en dans. Performances in de beeldende kunst maken van al die mogelijkheden gebruik en meer. Voor dat meer ga ik bij mijn recente ervaringen te rade: Performances met PollakVanBekkum, Wil Holder, Riet van Wijnen en Jeremiah Day.

EllenDeBruineJeremiahDaydec2016-05
Continue reading »

Goede start nieuw seizoen PuntWG met Jean-Baptiste Maitre en Dina Danish

The Admirer and the Admired … toont het resultaat van een onderzoek naar het functioneren van museumdisplay. De expositie was twee keer eerder te zien: in Tyson Raum in Keulen en in het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Ludwich Maximilan Universiteit in München (LMU). Het is de eerste keer dat de twee kunstenaars een werk samen maken. Hun uitgangspunt was een gemeenschappelijke interesse, namelijk musea en de manier waarop museale objecten worden uitgestald. Een interview

Jean-Baptiste Maitre Dina Danish 1
Continue reading »

Marc Raven bij Bradwolff: FRAGMENTEN

Het werk van Marc Raven zie ik voor het eerst bij Galerie Bradwolff in Amsterdam Oost waar hij een solo heeft. Het werk verwondert: kleine stukken hout, circa 25 centimeter hoog, die aan alle kanten onder de verf zitten. Ze hebben een korst vol druipers en spatten. Het oppervlak is volledig met meerdere lagen verf bedekt, als een jas vol gaten. Dat maakt het werk tot een object, dat in zeker opzicht onooglijk, maar ook bijzonder mooi en specifiek (als een gedicht van Ponge). Het raakt. Niet zomaar omdat het in een grote ruimte die zich galerie noemt tegen een witte wand hangt – een vorm van presenteren die als je de regel van Marcel Duchamps urinoir eendimensionaal toepast ervoor zorgt dat ‘een heel gewoon voorwerp kunst wordt’ – maar omdat het is, aandacht opeist. Het verandert de ruimte verandert in plaats van omgekeerd. Ik besluit hem op zijn atelier te bezoeken…

site_marc_raven
Continue reading »

Van wie is het museum? een congres, een essay, een expositie

Diversiteit in musea en cultuur is het grote onderwerp. Dus ook als het over de Guerrilla Girls gaat, is het streven niet een vifty-vifty-situatie, – zodra het over cijfers gaat wordt dat al snel gesuggereerd -, maar een situatie waarin uiteindelijk veel verschillende vormen van orde, man-vrouw verdelingen; andere culturen; minderheden voldoende plek krijgen om zichzelf te uiten en te (her)vinden. Door de vele soorten musea en de vele mogelijkheden die er zijn, is het in eerste instantie belangrijker om het eenvormige te bestrijden. Want, het is niet helemaal duidelijk of je je alleen moet richting op de diversiteit binnen één museum (soms geeft de collectie daar aanleiding toe, namelijk als (groepen) objecten tot andere culturen behoren of voor verschillende groepen mensen verschillende betekenissen hebben. Of dat je je sterk moet maken voor een diversiteit aan musea.

Continue reading »