Dan Dada Doe uw Werk! 1920-1935

Dan Dada Doe Uw Werk Boek klein Werkman in context
‘BOEM Paukeslag (…)’, schrijft Paul van Ostaijen in Bezette Stad. ‘Het woord is dood,’ noteert Theo van Doesburg in het tweede manifest van De Stijl uit 1920. [1] Volgen vele andere bekende en onbekende Nederlandse en Belgische Avant-Gardisten – en Kurt Schwitters. Hun gedichten werden opgenomen in de bundel Dan Dada Doe Uw Werk, samengesteld door Hubert van den Berg en Geert Buelens, uitgegeven door VanTilt. Tussen al dat voorhoedegeweld vallen de gedichten van Werkman op. Ze zijn speels en radicaal en ik besluit om aan de hand van de bundel na te gaan wat de druksels van Werkman zo bijzonder maakt. Het wordt een korte verkenning van het grensgebied tussen taal en beeld.
Avant-garde, een groot woord
Avant-gardisme is geen eenvoudig begrip. Het is een verzamelterm die een reeks modernistische veranderingen behelst die zich in de eerste helft van de vorige eeuw voltrokken. Het gaat om veranderingen in de beeldende kunst, de poëzie en de muziek. Constructivisme, De Stijl; kunstenaars schrijven manifesten, met de taal worden allerhande experimenten gedaan. Dada; woorden uit hun context gelicht; krantenpapier knispert, letters dansen. Ze maken een pirouette en ontsnappen en worden beeld of geluid.Tristan Tzara (1896-1963) beschrijft in Pour faire un Poème Dadaist hoe je van een krant een gedicht  maakt en breekt met de vele geschreven en ongeschreven regels voor het dichten, wonderlijke fragmentarische, visuele teksten als resultaat. [2] De beeldende kunst breekt met het ideaal van een exacte weergave van de werkelijkheid. Zelfs de muziek zorgt voor schandaal. De première van Le Sacre du Printemps vindt plaats op 29 mei 1913 in Parijs. Er worden grenzen overschreden tussen landen en disciplines; de dichtkunst en de muziek, de beeldende kunst en de literatuur bevinden zich in deze periode opmerkelijk dicht bij elkaar.Halfautomatische cyclostyles en kasregisters
Die nabijheid van woord, beeld en klank  geldt voor Paul van Ostaijen, Theo van Doesburg, Wies Moens, toch zijn er maar weinig gedichten waarin taal en beeld elkaar zo dicht naderen als die van Werkman. De lettercomposities, zoals MD 231 en  J&J  voldoen aan de beschrijving die Van Doesburg in zijn manifesten van een letterklankbeeld geeft. De langere gedichten, waarin hij collagetechnieken imiteert, bevatten meer tekst. Toch zijn ook zij door de speelse vormgeving  en de bouwstenen die Werkman voor zijn druksels en gedichten kiest in hoge mate visueel.breedsprakigheid / in alle talen / Beleefdheid / Deugd /
Dikke Tong
noteert Werkman in  verschillende lettertypes in Vanité.  Z Z Z staat in rode letters links aan de rand.In SE&O schrijft hij aan de linkerkant:
Debet / Saldo / boedelbeschrijving / zwaarmoedigheid (in een rand van paars en groen)
Aan de rechterzijde staat:
Credit / consequentie / oefening in onverschilligheid
Het gedicht wordt door een dikke rode verticale streep in tweeën gedeeld.Soms gebruikt hij prachtige woorden, zoals ‘halfautomatische cyclostyles en kasregisters’. (Een cyclostyle machine, ik zocht het op, is een vroege kopieermachine.) [3] Het is een indicatie voor de manier waarop hij te werk gaat. Of hij nou drukt of schrijft, hij  werkt met wat hij in zijn omgeving vindt: houten letters, resten papier, resten tekst en taal. Zijn taal bestaat uit ready mades, hoewel hij in de lange gedichten door volgorde en toevoegingen mogelijke associaties versterkt. Hij vertelt een klein verhaal met een moraal en deelt emoties mee. Het is alsof hij een verzuchting slaakt.In vorm zijn de gedichten dus modern vol referenties aan reclameslogans en gelegenheidsdrukwerk. Maar er is ook een nostalgische, melancholieke noot. Dada is behalve een reactie op het geweld van de eerste wereldoorlog, een reactie op de rationalisering van de samenleving. Dada wil aan kantoor ontsnappen;  Werkman ook, maar kán dat niet. Hij is aan zijn drukkerij in Groningen gekluisterd als Elschot aan zijn geëmailleerde reclameplaquettes die hij aan treinstations slijt; als Nescio die schrijft over de benauwenissen en verlangens van jonge mannen die nog nét niet, of nét wel op kantoor werken. Beide schrijvers hebben niet direct met Werkman te maken – ik weet niet of hij hun boeken las. Wel zijn ook zij in het zelfde jaar als Werkman geboren. Noem het  de tijdgeest; raakvlakken tussen stromingen zijn vaak subtieler dan gedacht en een tijdsbeeld is altijd complexer. [4]Voorbeeldige omkeerbaarheid
De composities / lettergedichten zijn eenvoudiger dan de collage-teksten én radicaler. Het zijn kleurrijke werken die, als je ze vanuit het perspectief van de beeldende kunst beziet composities zijn – in de overzichtscatalogus van 2008 en het Werkmanarchief wordt over composities gesproken. [5]  Kijk je vanuit de literatuur, zoals in de bundel, dan lees je een gedicht. Met andere woorden deze druksels van Werkman zijn ambigue of omkeerbaar. Dat lijkt wellicht vanzelfsprekend, maar is het niet. In de meeste gedichten die in de bundel staan heeft het een of het ander, de taal of het beeld een duidelijk overwicht. Ook als de functies omkeren, zoals in de gedichten van Marc. Eemans uit Vergeten te Worden die uit kleine stukken tekst en grote surreële, verhalende (sic!) tekeningen bestaan. [6] Een voorbeeldige omkeerbaarheid komt amper voor, behalve bij Werkman.Die omkeerbaarheid is bijzonder, maar niet ingewikkeld. Werkman gebruikt voor de composities / lettergedichten grote houten letters die hij afdrukt op een oude pers die ooit voor proefdrukken werd gebruikt. Zijn werkwijze is concreet. Deze eenvoud voegt een bijzondere dimensie aan de dubbelzinnigheid van zijn druksels toe. De composities zijn compact; De letters hebben kleur, misschien veranderen zij – in een vlaag van synesthesie – zelfs in muziek. (Hot Jazz – Hot Printing)

Het spel van Werkman is eenvoudig en slim. Hij speelt met de letters. Zet ze recht, keert ze om. Ook dit worden dingen; object trouvé of ready mades; wat consequenties heeft voor de betekenis van zijn werk. De betekenis van de werken komt ook uit de dingen voort. Zij verwijzen terug naar de omgeving waarin ze gevonden zijn, de drukkerij. Zo kan je wat Werkman doet daadwerkelijk met Marcel Duchamp vergelijken die zulke zwijgende woordspellen meesterlijk speelde. De omschrijving van het werk Een Wiel op een Krukje, ‘Une roue sur une selle’ klinkt in het Frans als Roussel en kan gezien worden als een hommage aan de schrijver Raymond Roussel die door Duchamp zeer bewonderd werd. [7] Tegelijkertijd is het ding wat het is: een flessenrek, niet meer.

Overigens blijkt het wisselspel van de lettercomposities nét iets anders uit te pakken voor de taal dan voor de beeldende kunst. Als je bij de kunst begint, is het duidelijk dat iedere kijker de letters als abstracte vormen kan ervaren en toch zal lezen. Maar in de taal is een ding geworden letter zonder klank geen letter meer.
“(…) in hoeverre zijn deze (letter) gedichten in het Nederlands geschreven?”, strikvraagt de taalkundige Marc van Oostendorp op internet naar aanleiding van de letterklankbeelden van Van Doesburg en het gedicht X/XXX van Werkman in Dan Dada doe Uw Werk!. [8] Scherpslijperij: De samenstellers nemen het lichter op als zij de gedichtentrits met Werkman besluiten.

Grensoverschrijdend – Slot
Met de nadruk op het modernisme en de avant-garde is natuurlijk lang niet alles over Werkman gezegd. Hij maakt veel meer dan de avant-gardistische teksten die hier aan de orde zijn. Vanaf het begin van zijn artistieke experimenten ontstaan ook kleurrijke grote drukken. Daar komen de latere sjablone-drukken en stempelwerken uit voort, zijn vrouweneiland vol verlangen, de chassidische vertellingen; naast de lettercomposities / gedichten  en collages staan de rijmende klankgedichten die ook in Hot Printing te vinden zijn, ga zo maar door.

Toch zijn er goede redenen om hem als avant-gardist te eren, want het zijn vooral de grensoverschrijdende aspecten van zijn werk die doorklinken in het heden. In de context van de Nederlandstalige avant-gardistische poëzie is hij creatief en origineel. In de context van de beeldende kunst een voorloper van Fluxus, Art & Language, de conceptkunst. In de context van de typografie relativeert hij onmiddellijk de hogere technische, foutloze drukletter; zijn druksels, tijdschriften, taal en tiksels inspireren makers van kunstenaarsboeken en makers van prenten. Zij bieden allerhande aanknopingspunten om verder te gaan.

Dan_Dada_Doe_Uw_Werk_Recensie_Kantoortuin_De_Baszel.jpg

kantoortuin, Nederlandse Handels Maatschappij
in het gebouw van De Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam

Dan dada doe uw werk! Avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen
Geert Buelens, Hubert van den Berg
vormgeving Martien Frijns
Uitgegeven bij Van Tilt, 2015

 
[1]
Het woord is dood
De naturalistische clichés en dramatische woordfilms
die de boekenfabrikanten ons leveren
per meter en per pond
bevatten niets van de nieuwe handgrepen van ons levenHet woord is machteloos
de astmatische en sentimentele ik en zij poëzie
die overal
en vooral in Holland
nog gepleegd wordt onder de invloeden van een ruimteschuw
individualisme (…)”Theo van Doesburg, Piet Mondriaan & Antony Kok in:  Dan Dada Doe uw Werk!, Uitgeverij VanTilt, Nijmegen 2014, pag. 187[2]Pour faire un Poème DadaïstePrenez un journal
Prenez des ciseaux
Choisissez dans ce journal un article  ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.
Découpez l’article
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-le dans un sac.
Agitez doucement
Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre dans l’ordre où elles ont quitté le sac.
Copiez consciencieusement.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà “un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du vulgaireTristan Tzara (1916)

[3]
office museum

[4]
Toeval: Het jaar 1882. Werkman, Strawinsky, Nescio, Elschot zijn alle vier in 1882 geboren. In 1920 waren ze 38.

Met mijn opmerking over de tijdgeest wil ik ruimte scheppen voor een sfeertekening. Maar ze is ook bedoeld om het denken over richtingen en stromingen te nuanceren. Ik verbaas me over de oubollige humor van Werkman. Van de voorstelling van Werkman als heertje, als burgerman/kunstenaar wordt ik in de richting van de Nieuwe Zakelijkheid geleid.

Meestal wordt de Nieuwe Zakelijkheid als tegenbeweging beschreven, als een reactie op de avant-garde bewegingen. Vaak wordt deze figuratieve stroming met expressionistische, surrealistische, fascistische en socialistische vertakkingen niet genoemd. Toch zijn er raakvlakken, via de genoemde literatuur desnoods en wellicht via de fotografie en de film. In het interbellum ging het niet alleen over avant-garde; het ging ook over realisme, over film en fotodocumentaires en journalistiek. Dan kom ik bij de Duitse fotograaf August Sander uit en de journalist/schrijver Joseph Roth.
Es handelt sich nicht mehr darum zu ‚dichten’. Das Wichtigste ist das Beobachtete.“
Joseph  Roth 1927 in het voorwoord van zijn roman Vlucht zonder einde (Die Flucht ohne Ende).

[5]
In het Werkmanarchief wordt het druksel uit 1932 als volgt omschreven: “De X in drie verschillende lettertypen met een smal lijnstuk in rood als verbindend element – eenvoudiger kan een compositie haast niet zijn. Het werk maakt deel uit van de reeks Vier composities met letters en cijfers (D-81 t/m D-84). Deze serie van vier typografische composities en de reeks Vijf composities met letters en komma’s (D-76 t/m D-80) ontstonden volgens dezelfde uitgangspunten, zijn stilistisch vergelijkbaar en voor beide combineerde Werkman de handpersmethode met de stempeltechniek.” Collectie Stedelijk.

[6]
Marc. Eemans (1930) in: Dan Dada Doe uw Werk!, Uitgeverij VanTilt, Nijmegen 2014, pag. 159-163

[7]
Tekst van Bert Jansen op een pagina van Museum Boijmans-Van Beuningen

[8]
Link naar de pagina van Neder NL Marc van Oostendorp

top of page