werk in openbare ruimte – Dangerous Bangkok

 

 

Artwalk Amsterdam, NL
winter 2003 – najaar 2004

Federico D’Orazio

In het najaar van 2003 startte Federico D’Orazio een project in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam naar aanleiding van de tentoonstelling To Avoid the Void. Hij produceerde drie billboards, waarvan twee bestemd waren voor de muren van de huizen langs het braakliggende terrein van de ‘plofhoek’. Bij toeval startte het project tegelijkertijd met de nieuwbouw op het terrein. De billboards werden verwijderd toen de nieuwbouw klaar was.

Dangerous Bangkok gaat over de verschillen in werkelijkheidsbeleving tussen volwassenen en kinderen in Nederland en Thailand. Op de billboards waren uitvergrote kiekjes te zien van spelende kinderen in een achterbuurt van Bangkok. Hoewel zij speelgoedgeweertjes in de hand hebben, hadden de foto’s iets dreigends. De pastelkleurige achtergrond van de billboards is een verwijzing naar ingekleurde oorlogsfoto’s uit het einde van de negentiende eeuw.

 

Voor het project werd contact gemaakt met scholen en UNESCO. Er werd ook samengewerkt met de Daklozenkrant van Amsterdam die een door D’Orazio geproduceerd stripverhaal plaatste met een vrije interpretatie van ‘the making off’ van het project.

pers
Oorlogje spelen, Jan Maarten Buissant
Z- Amsterdams straatmagazine, jrg. 10, nr. 2, 2004
Artwalk vult het gat, Staatskrant, januari 2004

Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en SVP Kunst Westerpark.

top of page