uitgave – Magazijn ‘Memoria’

Jan van der Pol & Atte Jongstra
Magazijn ‘Memoria’
Een boek met 52 linosneden en 52 poëtische teksten.

Magazijn ‘Memoria’ is het resultaat van een samenwerking van krap twee jaar, waarin beide kunstenaars als het ware hun geheugens op elkaar hebben losgelaten, via beelden die wederzijds werden opgeroepen. De titel getuigt ervan. Het geheugen wordt voorgesteld als een magazijn, vol uiterst uiteenlopende indrukken, met eigenzinnig dienstpersoneel dat dingen tevoorschijn haalt waar al dan niet om wordt gevraagd.

Linosneden: Jan van der Pol ׀ Tekst: Atte Jongstra ׀ Vormgeving boek en foudraal: Jacques Koeweiden (Koeweiden Postma) ׀ Druk: De Grafiekdrukkerij Amsterdam, Dieters / van der Pol – monshouwer editions, 2004    info@monshouwereditions.nl

Oplage: 40: 1/40-40/40, 10 h.c., romeins I-X t-m X-X ׀ Papier: BFK rives, 250 gram ׀ Papierformaat: 65×50 cm

Met dank aan de Stichting Fonds voor beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK).

© beeld Jan van der Pol / © tekst Atte Jongstra

top of page