essay – Optrek in Transvaal

Donderdag 8 april 2010 presenteerde het Mobiel Bureau Optrek van Sabrina Lindemann en Annechien Meijer twee publicaties over hun activiteiten in de Transvaalbuurt in Den Haag.

OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling. Interventies en onderzoek

Behalve een rijk geïllustreerd overzicht van de projecten en interventies van Mobiel Bureau Optrek bevat de publicatie de volgende artikelen: Een interview met beide initiatiefnemers door Veronica Hekking; een inventariserend artikel van Sandra Spijkerman; Een essay van de Weense cultuurtheoretica Elke Krasny; een kritisch vergelijkende bijdrage door Leeke Reinders en Ton van der Pennen (onderzoekers OTB Delft); een artikel van Saskia Monshouwer gebaseerd op een gesprek met Erik Hagoort (curator en kunstcriticus), Hans van Houwelingen (kunstenaar) en Siebe Thissen (cultuurfilosoof).

Veronica Hekking, Sabrina Lindemann, Annechien Meier [redactie] 17 x 24 cm | paperback | 432 pagina’s | rijkelijk geïllustreerd | Nederlands- & Engelstalig | ISBN 978-94-90322-06-9 | Jap Sam Books |  www.japsambooks.nl  |  Ontwerp Harmine Louwe

Stedelijke transformatie in de Tussentijd, Hotel Transvaal als impuls voor de wijk. In deze publicatie staat de betekenis van de Tussentijd (de langdurige fase tussen afbraak en nieuwbouw) voor de stedelijke vernieuwing centraal.

Sabrina Lindemann, Iris Schutten (redactie) 17x 23 cm | paperback | 240 pagina’s | rijkelijk geïllustreerd | Nederlandse en Engelse versie | NL: ISBN 978 90 8506 7481 | ENG: ISBN 978 90 8506 8181 | Uitgeverij SUN/Trancity |www.uitgeverijsun.nl | Ontwerp Stout Kramer

top of page