En Route

En Route

En Route is een experiment waarin herhaling centraal staat. Wat neem je waar als je een jaar lang alle routes beschrijft die je dagelijks neemt? Het is een onderzoek naar de flexibiliteit van de taal en de flexibiliteit van de waarneming. Hoe komen schrijven en wandelen samen? Is er sprake van veranderingen in de waarneming van je omgeving?

De uitgave betreft een bundeling van 176 teksten die in 2020 zijn geschreven.
Het project startte vrijdag 3 januari en eindigde donderdag 31 december van dat jaar.
Zij werden op deze website gepubliceerd.

Stephan Keppel droeg bij met een serie foto’s.
Softcurve/Circular Act. Amsterdam 2019 – 2020.

Marc Nagtzaam droeg bij met een serie tekeningen.
Zeichnungen / An Index of Notes / Jpeg. / variable dimensions / 2019 ongoing.

monshouwer editions
2024

prijs € 25,-

tekst & idee Saskia Monshouwer | foto’s als is vermeld | boekverzorging Arthur Dijkstra | letter Scala | uitgave monshouwer editions, 2024 | met dank aan AFK en Cultuurfonds

top of page