publicatie onderzoek – Erfgoed, Kunst en Verbeelding

Gergely Laszlo, Peter Rakosi
© Peter Rakosy

damr_commuting_artillery
© Peter Rakosy

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar eindelijk is hij er dan, de tekst Erfgoed, Kunst en Verbeelding. Herontdekking van een Culturele Verwantschap. Over de mogelijkheden van een samenwerking tussen de kunst- en de erfgoedsector. Nieuw is die samenwerking niet. Zeker na alle experimenten die de afgelopen jaren zijn gedaan. Valentijn Bijvanck en Erik Schilp waren deels voorlopers. Hun werk voor het Zeeuws Museum in Middelburg en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen dwingt respect af. Tijdens hun voorbereidende werkzaamheden voor het Nationaal Historisch Museum werden die ideeën verder ontwikkeld en bijgevijld.

 

De tekst geeft geen definitief uitsluitsel over de situatie. Het is een eerste essay. Wel geeft ze een aardig overzicht van enkele zeer bijzondere combinatieprojecten van de afgelopen tien jaar.  Dank aan allen die hun medewerking hebben toegezegd, ook voor het gebruik van het prachtige beeldmateriaal. Geinteresseerden kunnen de tekst via de volgende link inzien en downloaden:
http://issuu.com/picadia/docs/1.kunstfort_picadia/1

Met dank aan:
De Cultuur Compagnie, Ellie van den Bomen en Rob Berends; De Mondriaan Stichting; Kunstfort bij Vijfhuizen; Museum van Loon;  Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum; Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan; Teylers Museum; David Weber Krebs;  Emily Williams en De Nieuwe Vide; en vele anderen

top of page