lezing – Esther Venrooy

The Room I live in
Saturday April 22th, from 3 – 5 PM | M4gastatelier (open from 2 PM)
M4gastatelier | Da Costakade 158-4

Ismini Christakopoulou will present her work and give a tour
Esther Venrooy will talk about Audio topography and the interaction of sound, space and medium
Moderator: Saskia Monshouwer

Architect and artist Ismini Christakopoulou stayed for four months at M4gastatelier. During her residency at M4gastatelier, Ismini focused on a 1:1 investigation of the relationship between sound and static space. This project comes as the next step after the large-scale sound mapping she did in Ghana (2015) and the urban sound-walks she performed in Vienna (2014).

IsminiChristapopoulouM41
Ambient noise is omnipresent. It is a stimulus that brings you back to reality. It is an experience that evokes an emotional response. Christakopoulou attempts to visualize the effect and affect of this experience. During her studies in Amsterdam, she concentrated on how environmental sounds echo in a space, perceiving the studio as a sound box. Street noises carry solid till the studio in the fourth floor. However, contrary to expectations of the artist, the compilation of them is altered; the visual and sonic image of the city do not collide. Bicycles are absent, while the noise of low flying aircraft en route to Schiphol, is overwhelming. Meanwhile, the sounds from the building itself vary from music from a nearby studio to a mysterious humming. Experiments are characteristic of the visual models of Christakopoulou. The models vary from three-dimensional drawings to tensioned thread.
Esther Venrooy works as an artist and composer in the field of sound and (sound) installations. She is a lecturer in 20th century music, performance and experimental art at the High School for the Arts in Ghent. In November 2015 she received her doctor’s title on the subject ‘Audio topography – on the Interaction of Sound, Space and Medium’ at LUCA / KU Leuven.

IsminiChristapopoulouM4-2

The Room I live in – Zaterdag 22 april van 15.00 uur – 17.00 uur | M4gastatelier (open vanaf 14.00 uur)

Presentatie ter afsluiting van de residency van Ismini Christakopoulou in M4gastatelier.
Esther Venrooy spreekt over Audio topography en de interactie van geluid ruimte en medium.
Moderator: Saskia Monshouwer

M4gastatelier  | Da Costakade 158-4

De afgelopen vier maanden stond M4gastatelier ter beschikking aan de in Oostenrijk werkende kunstenaar en architect Ismini Christakopoulou. Zij is als onderzoekster werkzaam bij de Universiteit voor Toegepaste kunsten in Wenen en legt zich toe op de ontwikkeling van visuele modellen. Tijdens haar residency in M4gastatelier deed zij onderzoek naar geluid en ruimte. Het onderzoek volgt op een geluidsproject dat zij deed in Ghana in 2015.

Omgevingsgeluid is altijd aanwezig. Het is een prikkel die je waarneemt en terugvoert naar de realiteit en een ervaring die een emotionele respons oproept. Christakopoulou probeert die ervaring en het affect te visualiseren. Tijdens haar onderzoek in Amsterdam richtte zij zich op de manier waarop omgevingsgeluiden in de ruimte weerklinken: het atelier als klankkast. Al snel werden enkele specifieke eigenschappen van de ruimte in relatie tot de omgeving duidelijk. Zo dringt het geluid van de straat – tegen verwachting van de kunstenaar in – amper tot het hooggelegen atelier door. Het geluid van laag overvliegende vliegtuigen op weg naar Schiphol is daarentegen overdonderd. De geluiden vanuit het gebouw zelf varieerden van muziek uit een nabijgelegen atelier tot mysterieuze bromtonen. Experiment is kenmerkend voor de visuele modellen van Christakopoulou. De modellen variëren van drie dimensionale tekeningen en in het atelier gespannen draad.
www.minimuc.com

Esther Venrooy werkt als kunstenaar en componist op het gebied van geluid en (geluids)installaties. Daarnaast is lector 20e-eeuwse muziek, performance en experimentele kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Gent. In november 2015 behaalde zij haar doctorstitel op het onderwerp ‘Audio topography – on the Interaction of Sound, Space and Medium’ aan de LUCA/KULeuven. www.esthervenrooy.net

stherVenrooyWhoWillComposeMyDistractedThoughts1

stherVenrooyWhoWillComposeMyDistractedThoughts4
Esther Venrooy | Who Will compose my distracted thoughts? | Video, klank, tafel & 5 etsen | 2016
Filmstills

 

 

 

 

top of page